Tìm hiểu quy trình thực hiện và kí kết hợp đồng điện tử theo Pháp Luật Việt Nam

Luật giao dịch điện tử 2005 đã quy định hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu. Đồng thời hợp đồng dạng này có giá trị pháp lý không thể bị phủ nhận.

Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử tại Việt Nam

Tại Điều 34 Luật giao dịch điện tử 2005 cho thấy rằng: ” Giá trị pháp lý của hợp đồng dạng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện bằng thông điệp dữ liệu.” Điều 14 luật này cũng tiếp tục quy định rằng: “Thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận giá trị dùng làm chứng cứ chỉ vì đó là một thông điệp dữ liệu. Giá trị chứng cứ của thông điệp dữ liệu được xác định căn cứ vào độ tin cậy của cách thức khởi tạo, lưu trữ hoặc truyền gửi thông điệp dữ liệu, cách thức bảo đảm và duy trì tính toàn vẹn của thông điệp dữ liệu, cách thức xác định người khởi tạo và các yếu tố phù hợp khác.”

Có thể kết luận, hợp đồng dạng này hoàn toàn được ghi nhận tính pháp lý và đủ điều kiện để làm chứng cứ trong những trường hợp tranh chấp hợp đồng.

hợp đồng điện tử

Quy trình thực hiện và kí kết hợp đồng điện tử theo Pháp luật Việt Nam

Nguyên tắc giao dich kí kết và thực hiện hợp đồng điện tử hiện nay

Điều 35 – Luật giao dịch điện tử cho thấy rằng nguyên tắc giao kết cũng như thực hiện hợp đồng theo Pháp Luật VN đảm bảo những nội dung như sau:

Các bên tham gia hợp đồng có quyền thỏa thuận để sử dụng phương tiện điện tử trong giao dịch và thực hiện hợp đồng dạng điện tử

Việc thực hiện hợp đồng phải tuân thủ những quy định của Pháp Luật

Khi tiến hành giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử thì các bên tham gia có quyền thỏa thuận về yêu cầu kỹ thuật, chứng thực, điều kiện đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật có liên quan đến hợp đồng này.

Giao kết hợp đồng theo Pháp Luật VN

Đây là việc sử dụng thông điệp dữ liệu để có thể tiến hành một phần hoặc tiến hành toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng.

Trừ trường hợp các bên có những thỏa thuận khác, đề nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận giao kết hợp đồng có thể được thực hiện thông qua thông điệp dữ liệu.

kí kết hợp đồng điện tử

Địa điểm thời gian gửi thông điệp dữ liệu trong giao kết và thực hiện hợp đồng

Địa điểm thời gian gửi thông điệp dữ liệu

Trường hợp mà các bên tham gia giao dịch hợp đồng không có thỏa thuận khác thì địa điểm và thời điểm gửi thông điệp dữ liệu được quy định:

  • Thời điểm gửi thông điệp dữ liệu là thời điểm mà dữ liệu này nhập vào hệ thống thông tin nằm ngoài sự kiểm soát của người khởi tạo.
  • Địa điểm gửi thông điệp là trụ sở của người khởi tao nếu người khởi tạo là tổ chức, doanh nghiệp. Đối với người khởi tạo là cá nhân thì địa điểm sẽ là nơi cư trú của người khởi tạo. Trong trường hợp người khởi tạo có nhiều trụ sở chi nhánh thì địa điểm gửi thông điệp chính là trụ sở có mối liên hệ mật thiết với giao dịch.

Địa điểm thời gian nhận thông điệp dữ liệu trong giao kết và thực hiện hợp đồng

Đối với trường hợp các bên tham gia vào giao dịch mà không có thỏa thuận khác thì địa điểm và thời điểm nhận thông điệp dữ liệu được quy định như sau:

Thời điểm thông điệp dữ liệu nhập vào hệ thống thông tin được chỉ định chính là thời điểm nhận trong trường hợp người nhận hợp đồng đã chỉ định một hệ thống thông tin để nhận thông điệp. Thời điểm dữ liệu đó nhập vào bất kỳ hệ thống thông tin nào của người nhận chính là thời điểm nhận nếu người nhận không chỉ định một hệ thống thông tin để nhận dữ liệu.

Địa điểm nhận dữ liệu này chính là trụ sở cơ quan của người nhận, hoặc nơi cư trú thường xuyên của người nhận nếu người nhận là cá nhân. Trường hợp người nhận có nhiều trụ sở thì địa điểm nhận thông điệp dữ liệu là trụ sở có mối liên hệ mật thiết nhất với giao dịch.

Như vây hợp đồng hoàn toàn đủ căn cứ về pháp lý trong các hoạt động giao dịch hợp tác của doanh nghiệp. Đồng thời còn đảm bảo được quá trình giao dịch diễn ra nhanh chóng và thuận tiện.

hợp đồng điện tử uy tín

Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông – VNPT: đơn vị cung cấp dịch vụ hợp đồng dạng điện tử eContract uy tín hàng đầu. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết nhất.

Bài viết liên quan