ƯU ĐÃI CHƯA TỪNG CÓ 

     DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH

      Khách hàng đăng ký mới gói Fm dịch vụ FiberVNN để được tận hưởng Internet cáp quang ngay tại nhà:

I/. Khách hàng thông thường:

- Miễn phí 100% cước lắp đặt (trị giá 1.100.000 đ)

- Miễn phí cước sử dụng tháng đầu tiên

- Cước sử dụng hàng tháng chỉ còn 200.000 đ

- Trang bị và bảo hành miễn phí Modem quang Wifi 4 Port

Liên hệ 0911 755 788, tư vấn và ký hợp đồng tại địa chỉ khách hàng.

  Fm tốc độ 15M

Phương thức thanh toán

Phí

lắp đặt

Cước

 đóng trước

Cước 

hàng tháng

Tặng thêm

Giá cước gốc

1.000.000

350.000

Đóng trước cước sử dụng 6 tháng

0

1.620.000

270.000

Miễn phí cước sử dụng tháng đầu tiên

Đóng trước cước sử dụng 12 tháng

0

2.640.000

220.000

Đóng trước cước sử dụng 18 tháng

0

3.600.000

200.000- Giá cước hàng tháng áp dụng liên tục 24 tháng

- Đơn vị VNĐ. Chưa bao gồm VAT

- Khách hàng cam kết sử dụng 24 tháng

II/. Khách hàng tại Quận 9, Thủ Đức: 

- Miễn phí 100% cước lắp đặt (trị giá 1.100.000 đ)

- Miễn phí cước sử dụng tháng đầu tiên

- Cước sử dụng hàng tháng chỉ còn 200.000 đ

- Trang bị và bảo hành miễn phí Modem quang Wifi 4 Port

Liên hệ 0911 755 788, tư vấn và ký hợp đồng tại địa chỉ khách hàng.

  Fm tốc độ 15M

Phương thức thanh toán

Phí

lắp đặt

Cước

 đóng trước

Cước 

hàng tháng

Tặng thêm

Giá cước gốc

1.000.000

350.000

Đóng trước cước sử dụng 6 tháng

0

1.200.000

200.000

Miễn phí cước sử dụng tháng đầu tiên

- Giá cước hàng tháng áp dụng liên tục 24 tháng

- Đơn vị VNĐ. Chưa bao gồm VAT

- Khách hàng cam kết sử dụng 24 tháng

III/. Khách hàng ngành giáo dục:

- Miễn phí 100% cước lắp đặt (trị giá 1.100.000 đ)

- Cước sử dụng hàng tháng chỉ còn 175.000 đ

- Trang bị và bảo hành miễn phí Modem quang Wifi 4 Port

Liên hệ 0911 755 788, tư vấn và ký hợp đồng tại địa chỉ khách hàng.

  Fm tốc độ 15M

Phương thức thanh toán

Phí

lắp đặt

Cước

 đóng trước

Cước 

hàng tháng

Tặng thêm

Giá cước gốc

1.000.000

350.000

Đóng trước cước sử dụng 6 tháng

0

1.260.000

210.000

Đóng trước cước sử dụng 12 tháng

0

2.100.000

175.000

- Giá cước hàng tháng áp dụng liên tục 24 tháng

- Đơn vị VNĐ. Chưa bao gồm VAT

- Khách hàng cam kết sử dụng 24 tháng

IV/. Khách hàng thuộc Đảng & Chính quyền:

- Miễn phí 100% cước lắp đặt (trị giá 1.100.000 đ)

- Cước sử dụng hàng tháng chỉ còn 200.000 đ

- Trang bị và bảo hành miễn phí Modem quang Wifi 4 Port

Liên hệ 0911 755 788, tư vấn và ký hợp đồng tại địa chỉ khách hàng.

  Fm tốc độ 15M

Phương thức thanh toán

Phí

lắp đặt

Cước

 đóng trước

Cước 

hàng tháng

Tặng thêm

Giá cước gốc

1.000.000

350.000

Đóng trước cước sử dụng 6 tháng

0

1.260.000

210.000

Đóng trước cước sử dụng 12 tháng

0

2.400.000

200.000

- Giá cước hàng tháng áp dụng liên tục 24 tháng

- Đơn vị VNĐ. Chưa bao gồm VAT

- Khách hàng cam kết sử dụng 24 tháng


 

Tư vấn Online

Tư vấn Internet
0911 755 788

Đăng ký trực tuyến

Dịch vụ


Dịch vụ VNPT :